Етикети разширения

Управление на разширенията (Plugins)

От бутона Публикации -> Plugins можете да включвате и изключвате разширенията, които желаете да ползва вашият сайт. Преди да включите някое разширение внимателно прочетете какво прави, както и начините за конфигурирането му.