Нововъведения в My-Market.eu

Днес направихме няколко промени, обновявания и нововъведения.

1. Разширенията са с променето местонахождение. За да включвате и изключвате разширения, вече трябва да влизате в Публикации -> Plugins

2. Обновихме версията на All In One SEO и при влизане в контролния панел ще видите жълта лента с надпис “All in One SEO Pack must be configured. Go to the admin page to enable and configure the plugin

Кликнете на линка admin page и обновете таблиците, като кликнете на бутона Update Database и след това на Update Database Options

Сложете отметка на Plugin Status – Enabled

Запазате настройките като кликнете на бутона най-долу “Обновяване на настройките”

3. Стартирахме форум в който всеки ще може да задава въпроси, да обменя мнения и да получава информация. Потребителите на My-Market.eu не е нужно да правят нова регистрация. <огат да се логват с потребителското им име и парола с които влизат в контролния панел.

Адреса на форума е my-market.eu/forum