Управление на Джаджите (Widgets)

Кликнете на бутона Дизайн, след това на бутона Джаджи от долното меню. Джаджите представляват готови модули, които се вграждат в сайта, без да е нужно допълнително програмиране.

Повечето Джаджи се активират от разширенията които сте включили, за това първо включете желаните от вас разширения, след което прегледайте наличните Джаджи.

Джаджите се добавят в страничната лента на сайта след като кликнете на линка Нова.
Някои Джаджи може да се нуждаят от допълнителна настройка, затова след като активирате джаджата, кликнете на линка Редактиране и при нужда направете нужните настройки.

Tags: ,