Подредба на публикациите

Добавихме ново разширение, което ще Ви помогне да подредите своите публикации в реда в който желаете. Разширението може да го активирате от Публикации -> Plugins.

1. Активирайте разширението Подредба на публикациите 0.3

2. В страницата Управление ще се появи линк Подредба на публикации

3. След като влезете в Подредба на публикации, ще видите списък на вашите раздели и при кликане върху разделите, ще се покажат публикациите, които се съдържат в тях.
Въведете позиция (например ‘1‘ за извеждане на публикацията на първо място) в текстовото поле срещу всяка публикация. Въведете ‘0‘ за да премахнете публикацията от подредбата.

Внимание! Това разширение не е тествано за всички дизайни, за това е възможно някъде да не работи. Молим да ни уведомите, ако срещнете такъв проблем.