Ново разширение “fbLikeButton”

Добавено е ново разширение “fbLikeButton“, което ви позволява да добавите автоматично facebook бутон към всички страници и публикации.

Разширението се активира от Публикации -> Plugins

Настройки на разширението се правят от Настройки -> FBLikeButton