Добавяне на JavaScript Броячи в страничната лента?

Можете да добавяте броячи и други кодове, които са създадени с JavaScript под формата на Джаджа. Нужно е да активирате разширението Widgetize Any HTML от контролния панел на сайта ви (Публикации -> Plugins) и да го добавите като Джаджа.

След това поставете кода на приложението или брояча в джаджата и запазете настройките.

Tags: ,